กลุ่มอำนวยการ

นางวนิดา แสงศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางปวีณา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาววรัญญา พุ่มผกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สิทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัลยรัตน์ สมภักดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเมลยา กลัดกันแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางน้ำอ้อย มาอยู่
แม่บ้าน

นายก่อเกียรติ เสือเนียม
พนักงานขับรถยนต์