ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 137) 18 ต.ค. 64
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ2564 (อ่าน 131) 03 ก.ย. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปีงบประมาณ2563-2565) (อ่าน 214) 09 ส.ค. 64
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 467) 10 มี.ค. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562-2565 (อ่าน 485) 12 พ.ย. 63