ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อ่าน 9) 24 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการ คนไทย E-Waste (อ่าน 5) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น (อ่าน 5) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ (อ่าน 7) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 14) 24 ธ.ค. 64
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 (อ่าน 29) 25 พ.ย. 64
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (อ่าน 36) 25 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อัพเดทธรรมาภิบาลต้านการทุจริต (อ่าน 27) 18 พ.ย. 64
เรื่อง มีความประสงค์จะรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ (อ่าน 34) 18 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (พนักงานขับรถ) (อ่าน 28) 18 พ.ย. 64
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN (อ่าน 31) 18 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 32) 16 พ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 34) 15 พ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาปฺบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 33) 15 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) (อ่าน 33) 09 พ.ย. 64
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (อ่าน 33) 08 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (อ่าน 30) 08 พ.ย. 64
รับสมัครบุคคลภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (พนักงานขับรถ) (อ่าน 105) 05 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท (อ่าน 40) 03 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (อ่าน 154) 20 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของชนพื้นที่เมืองและชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 153) 20 ก.ย. 64
"ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ศธจ.ฉะเชิงเทรา" (อ่าน 270) 16 ส.ค. 64
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 305) 27 ก.ค. 64
ขอเชิญสัมมนาโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศีลธรรม (ออนไลน์) (อ่าน 209) 15 ก.ค. 64
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 (อ่าน 195) 06 ก.ค. 64
เชิญชวนร่วมประกวดโปสเตอร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 230) 01 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน (อ่าน 156) 24 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ประกวดชิงรางวัล (อ่าน 80) 18 มิ.ย. 64
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเช (อ่าน 1960) 06 มิ.ย. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ (อ่าน 143) 24 พ.ค. 64