ข่าวสารและประกาศของศธจ.ฉช.
“ตรวจสอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564” (อ่าน 302) 21 ธ.ค. 64
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 1153) 17 ธ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 1394) 16 ธ.ค. 64
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 1856) 08 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องมาตรการในการเข้าสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว.16) ในวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 793) 30 พ.ย. 64
ระกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site (อ่าน 60) 29 พ.ย. 64
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 958) 19 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป (อ่าน 242) 15 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ฯ (อ่าน 161) 10 พ.ย. 64
ผลการประกวดโปสเตอร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 200) 01 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทผู้บริหารฯ (อ่าน 227) 18 ส.ค. 64
(ต่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1405) 28 มิ.ย. 64
(ต่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1101) 28 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1431) 28 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนักเรียนทุน สควค. (อ่าน 257) 23 มิ.ย. 64
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 3941) 28 พ.ค. 64
ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 383) 21 เม.ย. 64
ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (อ่าน 292) 19 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ 38 ค (2) (อ่าน 460) 09 เม.ย. 64
รายละเอียดการจัดห้องสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 302) 09 เม.ย. 64
รายละเอียดการจัดห้องสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 381) 09 เม.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564 (อ่าน 812) 09 เม.ย. 64
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) (อ่าน 153) 02 เม.ย. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) (อ่าน 488) 24 มี.ค. 64
เอกสารหมายเลข 6 แบบรายงานประวัติและผลงาน (อ่าน 695) 16 มี.ค. 64
เอกสารหมายเลข 5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (อ่าน 660) 16 มี.ค. 64
เอกสารหมายเลข 4 แบบสรุประยะเวลาการปฏิบัติงาน (อ่าน 597) 16 มี.ค. 64
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1009) 16 มี.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 (อ่าน 1873) 16 มี.ค. 64
การเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 2 (อ่าน 2629) 04 ธ.ค. 63