ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายบุญยิ่ง อยู่สุข ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา        เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,14:49   อ่าน 988 ครั้ง