ติดต่อเรา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง   ตำบลบางตีนเป็ด  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3808-8230-3    เบอร์โทรสาร 0-3808-8230
Email : stj216@gmail.com


แบบฟอร์มติดต่อ
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กรอกรหัส :